Δυναμική συνέχεια κινητοποιήσεων των δικηγόρων

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε σήμερα 8-12-2023 στην Αθήνα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε χθες στην ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου αγνοώντας την κραυγή αγωνίας των επιστημόνων και των ελευθέρων επαγγελματιών, μεταξύ αυτών και των δικηγόρων, που αντιμετωπίζουν πλέον άμεσα τον κίνδυνο βίαιης εξόδου από την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή την υπαλληλοποίησή τους αλλά και τις ενστάσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για την αντισυνταγματικότητα διατάξεών του.

Η στάση αυτή της κυβέρνησης έρχεται να προστεθεί στην εν γένει αδιαφορία της για την στήριξη του δικηγορικού επαγγέλματος και των δικηγόρων, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, συνεπεία της υπερδεκαετούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, λόγω των μνημονιακών πολιτικών, της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού.

Είναι σε όλους γνωστό ότι ένα μεγάλο τμήμα των δικηγόρων αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις και έχει σημαντικές οφειλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το 1/3 των δικηγόρων βρίσκεται σε ρύθμιση οφειλών, ένας μεγάλος αριθμός δικηγόρων έχει απωλέσει τις ρυθμίσεις, στις οποίες είχε υπαχθεί και βρίσκεται ενώπιον καταδιωκτικών μέτρων, ενώ 13.000 περίπου δικηγόροι συστεγάζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με την κατοικία τους λόγω αδυναμίας τους να καλύψουν τα επαγγελματικά τους έξοδα.

Η Κυβέρνηση με τις επιλογές της, όπως η ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η μη μείωση του ΦΠΑ στις δικαστικές υπηρεσίες, η μη επέκταση απαλλαγής από τον ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, η μόνη μνημονιακή υποχρέωση που δεν υλοποιήθηκε, η συνεχιζόμενη καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας, η απορρύθμιση των δικηγορικών αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα, τα δικηγορικά γραφεία και τις δικηγορικές εταιρείες, η απαξίωση των αμοιβών εμμίσθων δικηγόρων, η μη επαναρτίωση του λογαριασμού του ΟΑΕΔ, δημιουργεί περαιτέρω συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης, επαγγελματικού αφανισμού τους και τρώσης της αξιοπρέπειάς τους.

Είναι μάλιστα τόσο αρνητική η στάση της Κυβέρνησης έναντι των δικηγόρων, που εύλογα δημιουργεί προβληματισμό ως προς τη σκοπιμότητά της και κατά πόσο αυτή μπορεί να συνδέεται με το λειτουργηματικό χαρακτήρα του δικηγορικού επαγγέλματος και την επιβαλλόμενη ανεξαρτησία προσωπική, οικονομική και επαγγελματική του δικηγόρου ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης.

Τροποποίηση Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Πρόκειται για μία ακόμη  πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, την πολλοστή τα τελευταία χρόνια, που υπακούει στα κελεύσματα του ποινικού λαϊκισμού και αποτελεί οπισθοδρόμηση για το ποινικό δίκαιο. Χωρίς να έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή και χωρίς αιτιολογική έκθεση το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου  εισάγει «εισαγγελικής» έμπνευσης και σκοπιμότητας  διατάξεις, με αυστηριοποίηση των ποινών και της έκτισής τους, συρρικνώνει θεμελιώδεις εγγυήσεις και δικαιώματα του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τις αρχές της δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ, μεταφέρει αρμοδιότητες από πολυμελείς σε μονομελείς συνθέσεις , αυξάνει το όριο του εκκλητού των αποφάσεων και το κόστος άσκησης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου και οδηγεί σε  ανεπιεικείς και ανεφάρμοστες  καταστάσεις, λαμβανομένης υπόψιν και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα σωφρονιστικά καταστήματα της Χώρας.

Η Ολομέλεια θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο σχέδιο νόμου.

Δικαστικός Χάρτης

Περαιτέρω, δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη, με το οποίο προτείνεται η κατάργηση Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και συγχώνευση Ειρηνοδικείων.

Η Ολομέλεια με την από 25-11-2023 απόφασή της, κατήγγειλε απερίφραστα τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη σύνταξη του πορίσματος της Ομάδας Εργασίας και εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της ως προς το περιεχόμενό του, το οποίο αντίκειται στις πάγιες θέσεις της. Η Ολομέλεια είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην κατάργηση οποιουδήποτε Εφετείου ή Πρωτοδικείου της Χώρας, η δε συγχώνευση Ειρηνοδικείων προϋποθέτει έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των αρμοδίων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα ανακύψουν λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιομορφίες κάθε περιοχής σε συνδυασμό με την ακώλυτη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και τη λυσιτελή άσκηση του δικαιώματός τους για δικαστική προστασία.

Ευάλωτοι δανειολήπτες

Παράλληλα, ενώ η Κυβέρνηση με τις επιλογές της, ήδη ακόμα και με την πρόσφατη νομοθέτηση για τα «κόκκινα δάνεια» και το ιδιωτικό χρέος προστατεύει τα μεγάλα εισοδήματα και τις εταιρείες, αφήνει απροστάτευτους τους οικονομικά ευάλωτους πολίτες, δεν θεσμοθετεί την προστασία της πρώτης κατοικίας και εξαρτά την αναστολή του πλειστηριασμού με την υποχρέωση προκαταβολής του 10% της απαίτησης, και την πρόβλεψη για το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών των funds.

Συνεχίζει τις κινητοποιήσεις για την προάσπιση της αξιοπρέπειας του δικηγορικού σώματος και του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου.

Διεκδικούμε την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων μας και συγκεκριμένα:

1.Οικονομικά θέματα

 1. Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια
 2. Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ
 3. Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ
 4. Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
 5. Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης
 6. Την κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ
 7. Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου

2.Νομική Βοήθεια

Την άμεση εξόφληση όλων των οφειλομένων αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας

3.ΠΚ και ΚΠΔ

Την απόσυρση του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση.

4.Δικαστικός χάρτης

Τη διατήρηση των υφιστάμενων Πρωτοδικείων και Εφετείων της Χώρας.

 1. Ευάλωτοι δανειολήπτες

Προστασία πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών. Εφαρμογή Κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρίες. Άρση καταχρηστικών συμπεριφορών. Σεβασμός των Δικηγόρων και δανειοληπτών. Άρση του ακατάσχετου των funds και του 10% της προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμού.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια αποφάσισε:

 1. Την δικαστική προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια κατά των διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου.
 2. Να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας ως κοινή ελάχιστη δράση όλων των Δικηγορικών Συλλόγων την αποχή των μελών τους:
 • Από όλες τις ποινικές δίκες.
 • Από τη Νομική Βοήθεια και τους αυτεπάγγελτους διορισμούς μέχρις πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν (2023, 20%, κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών κλπ).
 • Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.
 • Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ.
 • Από πράξεις εκποίησης και πράξεις αναφορικά με τους πίνακες διανομής πτωχεύσεων (συνδικίες, διαχειριστές αφερεγγυότητας).
 • Από δίκες για αυτοδιοικητικές εκλογές.
 • Από συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και Μητρώο Εισηγητών Κτηματολογίου.
 • Από δίκες αθλητικών σωματείων για υπαγωγή στο Μητρώο της ΓΓΑ

Ως πλαίσιο αποχών προτείνεται το ακόλουθο:

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

 • – Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.
 • – Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.
 • – Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
 • – Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
 • – Σε αυτόφωρα και συνοδείες.

Ως προς τις Αναβολές:

 • Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
 • Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

 

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.

 

Πέραν των άνω ελαχίστων κοινών δράσεων τα θεσμικά όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων θα αποφασίσουν και για άλλες μορφές κινητοποίησης που εκείνα θα κρίνουν.

Η διάρκεια των κινητοποιήσεων ορίζεται μέχρι και 5-1-2024

Η Ολομέλεια θα συγκληθεί την Πέμπτη 4-1-2024 προκειμένου να αποφασίσει την παράταση των κινητοποιήσεων.