Πρακτικός Οδηγός Δικαστικού Αντιπροσώπου – Νέο Προσάρτημα – Εκλογές 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023

Δεδομένης της πολύ πρόσφατης διεξαγωγής δύο εκλογικών διαδικασιών, της ανάλογης εφαρμογής των κυριότερων διατάξεων του Π.Δ. 26/2012 στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, αλλά και προκειμένου να μη χρειαστεί εκ νέου εκτύπωση ολόκληρου του πρακτικού οδηγού από τους χιλιάδες συναδέλφους που έχουν ήδη τυπώσει τα αντίστοιχα πονήματα των βουλευτικών εκλογών, προκρίθηκε – (όπως και στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023), αντί της εξαρχής έκδοσης νέου πρακτικού οδηγού – η σύνταξη ενός ευσύνοπτου Προσαρτήματος στον «Πρακτικό Οδηγό του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023», με κωδικοποίηση των αλλαγών / διαφορών των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές.

Σε αυτό περιλαμβάνονται και επικαιροποιημένα υποδείγματα για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023 (Αναφορά στον Έφορο, Υπεύθυνη Δήλωση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του Δικαστικού Αντιπροσώπου, Βεβαιώσεις άσκησης καθηκόντων, κλπ).

Ευχαριστίες οφείλονται και αυτή τη φορά στον εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην εκλογική διαδικασία, Κωνσταντίνο Χριστοδουλιά και στον Αντιπρόεδρο του ΔΣΑ, Αλέξανδρο Μαντζούτσο, οι οποίοι ανιδιοτελώς επιμελήθηκαν όλα τα συνημμένα πονήματα, καθώς και στο συνάδελφο Σπύρο Λάλα, που είχε την ευθύνη σύνταξης του οδηγού κατά τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1996-2019).

Συνιστάται στους συναδέλφους που ασκούν καθήκοντα Δικαστικού Αντιπροσώπου να τα μελετήσουν επισταμένως και να τα τυπώσουν, για να τα έχουν μαζί τους και να μπορούν να τα συμβουλεύονται και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης:

1) Πρακτικός Οδηγός του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 (για όσες-όσους δεν τον έχουν ήδη τυπώσει – χωρίς το Παράρτημα Υποδειγμάτων).

2) Προσάρτημα στον Πρακτικό Οδηγό του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Βουλευτικές Εκλογές 25ης Ιουνίου 2023, χωρίς σταυρό προτίμησης – ισχύει mutatis mutandis στις περιπτώσεις επαναληπτικής ψηφοφορίας (για όσες-όσους δεν το έχουν ήδη τυπώσει – χωρίς το Παράρτημα Υποδειγμάτων).

3) Προσάρτημα στον Πρακτικό Οδηγό του Δικαστικού Αντιπροσώπου για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023 (μαζί με το επικαιροποιημένο Παράρτημα Υποδειγμάτων).

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ
Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Συνημμένα