Παραλάβη διοριστηρίων Δικαστικών Αντιπροσώπων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Λάρισα, 11 Μαΐου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από τη Γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, η επίδοση των διοριστηρίων των δικαστικών αντιπροσώπων, θα πραγματοποιηθεί ως εξής :
· Στις 12.05.2023, από ώρα 09.00 έως ώρα 15.00, 1ος όροφος, γραφ. 5
και από ώρα 15.00 έως ώρα 21.00, 1ος όροφος, γραφ. 18.
· Στις 13.05.2023 , από ώρα 09.00 έως ώρα 21.00, 1ος όροφος, γραφ. 18.
· Στις 14.05.2023 , από ώρα 09.00 έως ώρα 21.00, 1ος όροφος, γραφ. 18
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ