Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄Περιόδου 2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18.4.2023

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 –

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Α.  Ο διαγωνισμός υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2023 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, θα διενεργηθεί από 26 έως 28 Μαΐου 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ήδη από 30.3.2023 αναρτηθείσα στον ιστότοπο του ΔΣΛ υπ’αρ. πρωτ. 9/2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων -επισυνάπτεται εκ νέου-.

Oι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλονται από  την Τρίτη 2.5.2023 έως και την Παρασκευή 12.5.2023 και κατά τις ώρες 10.00 έως 14.00, στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού και δη στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας .

Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την αίτησή τους να συνυποβάλουν τα αναφερόμενα στην άνω υπ’αρ 9/2023 απόφαση (βλ. παρ. 3), ήτοι :

 

  • Πιστοποιητικό άσκησης.
  • Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Απόδειξη κατάθεσης με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας (accounts.olomeleia.gr) ποσού εξήντα (60,00) ευρώ, στον λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία θα αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2023»).

 

Β.  Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2023 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, έχουν ως εξής :

 

Τακτικά Μέλη:

  • Τρύφων Τσάτσαρος – Πρόεδρος Δ.Σ. Λάρισας
  • Χρήστος Στρατηγόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ. Βόλου
  • Γεώργιος Ανυφαντής – Πρόεδρος Δ.Σ. Καρδίτσας

 

Αναπληρωματικά Μέλη :

  • Νικόλαος Γουγουλάκης – Πρόεδρος Δ.Σ. Τρικάλων
  • Ανδρέας Ανδριτσόπουλος – Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Λάρισας
  • Κωνσταντίνος-Ούγκο Ζαπάντης  – Ταμίας Δ.Σ. Βόλου

 

 

Τέλος, γίνεται μνεία ότι Γραμματέας της άνω επιτροπής ορίζεται ο Κωνσταντίνος Παπουτσής και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αχιλλέας Νούλας, υπάλληλοι αμφότεροι του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304191737294129.pdf

https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304191739042875.docx