Σεμινάρια Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ 2023

Όπως σε κάθε εξεταστική περίοδο, διοργανώνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δωρεάν εντατικών σεμιναρίων για τους Ασκούμενους Δικηγόρους που συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ 2023, από Δευτέρα 24/4/2023 έως Πέμπτη 11/5/2023, (επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα)και ώρες 18:00 – 22:00.

Ενόψει της επανόδου από φέτος στο σύστημα των γραπτών εξετάσεων, τα σεμινάρια θα επικεντρωθούν στην επίλυση πρακτικών θεμάτων, αντίστοιχων με αυτά που τίθεται στο διαγωνισμό, ενώ θα αναπτυχθούν και όλα τα γραπτά Θέματα Εξετάσεων των προηγούμενων ετών (2015-2020)

. Η επιλογή των εισηγητών μας έγινε με βάση την εξειδίκευση και την εμπειρία τους από τη διαχρονική συμμετοχή στα σχετικά σεμινάρια ή/και στον ίδιο το διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν:

α) είτε με φυσική παρουσία στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ος όροφος / Αίθουσα Σεμιναρίων 3ος όροφος).

β) είτε μέσω διαδικτύου, με απευθείας μετάδοση / τηλεδιάσκεψη.

Εγγραφές – δηλώσεις συμμετοχής:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aATf7wlxQbKSM7WhxZ5I9Q

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι Ασκούμενοι Δικηγόροι όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας που θα συμμετάσχουν σε αυτόν ή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς.

Συνημμένα