Ανακοίνωση αποχής των μελών του ΔΣΛ στις 8 Μαρτίου 2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

                     Λάρισα, 7 Μαρτίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αποχή μελών ΔΣΛ στις 8-3-2023

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Λάρισας, δηλώνοντας έμπρακτα την συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών,  σε ελάχιστη ένδειξη πένθους,  αποφάσισε την αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους την Τετάρτη 8/3/2023.

Κατά την ημέρα της αποχής θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Σε υποθέσεις όπου υφίσταται ζήτημα παραγραφής-προθεσμίας.

Β. Ειδικότερα, για ποινικές υποθέσεις, θα χορηγείται άδεια :

α) Όταν υπάρχουν προσωρινά κρατούμενοι και συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης (12μηνο ή 18μηνο)

β) Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄βαθμό.

Εξαιρούνται επίσης ρητά  οι υποθέσεις μικροδιαφορών που έχουν εισαχθεί κατ’ αρθρ.486 επ. ΚΠολΔ (νέο σύστημα) καθώς και η κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και υπομνημάτων επί προθεσμία, τα οποία κατατίθενται κανονικά χωρίς να απαιτείται άδεια.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2023/03/202303071904358300.docx