ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Β΄ ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – Δηλώσεις Συμμετοχής – Έναρξη εξετάσεων