Οδηγός συνταξιοδότησης δικηγόρων

Επισυνάπτεται οδηγός (με απλα λόγια) για την χρήση δικηγόρων που έχουν τις προυποθέσεις για συνταξιοδότηση . Τον οδηγό συνέταξε ο αντιπρόεδρος του ΔΣΑ Α. Κουτσόλαμπρος.

Συνημμένα