Επιστολή της Ολομέλειας προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής προσωρινά κρατουμένων

Εστάλη, σήμερα, επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, με την οποία ζητείται να προβεί το Υπουργείο στις απαραίτητες διοικητικές και νομοθετικές ενέργειες, μετά τα περιστατικά άρνησης αστυνομικών τμημάτων και κέντρων κράτησης μεταναστών να επικύρωσει το γνήσιο της υπογραφής σε προσωρινά κρατούμενους προκειμένου να εκπροσωπηθούν από δικηγόρο.

Επισυνάπτεται η επιστολή