Παράταση στην υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΣας ενημερώνουμε πως µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», η οποία θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίστηκε η 1η Μάϊου 2022 ως ηµεροµηνία για την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα Κτηµατολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήµατα του Φορέα, αντί της 4ης Απριλίου 2022.

Δείτε τη σχετική ενημερωτική επιστολή στο συνημμένο αρχείο