Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για τις αγωγές που εμπίπτουν στην υποχρεωτική διαδικασία διαμεσολάβησης

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
20210113111542
20210113111542 (478 kB)