Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών των (αρχικών) δικασίμων 19.11.2020 και 26.11.2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

 

Προσδιορισμός ανακοπών για 21-1-21 ΟΡΘΟ

Προσδιορισμός ανακοπών για 27-5-21

Προσδιορισμός ανακοπών για 22-4-21

Προσδιορισμός ανακοπών για 13-5-21