Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας μισθωτικών των (αρχικών) δικασίμων απο 01.12.2020 έως 07.01.20210

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

48 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 18-3-21

 

Συνημμένα αρχεία:
48 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 18-3-21
48 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 18-3-21 (39 kB)