Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας γαμικών διαφορών των (αρχικών) δικασίμων απο 01.12.2020 έως 07.01.20210

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

12 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 12-4-21

13 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 19-4-21

14 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 17-5-21