Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών ειδικής διαδικασίας εργατικών των (αρχικών) δικασίμων απο 01.12.2020 έως 07.01.20210

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

49 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 4-2-21

50 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 11-2-21

51 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 18-2-21

52 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 18-2-21

53 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 4-3-21

54 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 11-3-21