Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Hλεκτρονικη τιμολόγηση (my data) – Πρακτικές οδηγίες /σεμινάριο

Επισυνάπτεται το video από το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο ηλεκτρονικής τιμολόγησης (My Data).

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ηλεκτρονική τιμολόγηση (my data)