Ανάρτηση αίτησης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας την 26.02.2021

Αναρτάται προς γνώση των συναδέλφων, των διαδίκων αλλά και κατ’ απαίτηση του άρθρου 19 παρ. 4 ν.2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) η με αριθμ. κατ. 414/03.07.2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας η οποία θα συζητηθεί στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας την 26.02.2021 και αφορά στο έργο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΥΚΕΩΝΑΣ».

Συνημμένα αρχεία:
vkokali_201218-124520-28a
vkokali_201218-124520-28a (2 MB)