Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δ.Σ.Ελλάδας με τηλεδιάσκεψη την 02.09.2020 – ημερήσια διάταξη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Προς την κα Πρόεδρο και τους κ.κ. Προέδρους της Συντονιστικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής την Τετάρτη 2 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 15:00″, µέσω τηλεδιάσκεψης µε Θέµατα:

1. Ενημέρωση Προέδρου

2. Σχέδιο Νόµου Υπουργείου Οικονομικών «Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας»

3. Κατάληξη της συναδέλφου Ebru Timtik στην Τουρκία µετά από απεργία πείνας

4. Συνεδρίαση και Εκδήλωση Συντονιστικής Επιτροπής στο Καστελόριζο

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Βερβεσός