Προκήρυξη των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών της Τάξεως των Ηθικών & Πολιτικών Επιστημών (Γ’ Τάξη), για το έτος 2020

Η Ακαδημία Αθηνών εξέδωσε προκήρυξη των βραβείων της Τάξεως των Ηθικών & Πολιτικών Επιστημών (Γ’ Τάξη), για το έτος 2020.

Τα προκηρυγμένα βραβεία της Γ’ Τάξεως της Ακαδημίας Αθηνών αφορούν κυρίως νομικές μελέτες που εμπίπτουν σε πολλούς κλάδους του Δικαίου, όπως: Δημόσιο Διεθνές, Αστικό, Εμπράγματο, Ιστορία του Δικαίου κ.α.

Όλα τα έγγραφα και η συνολική προκήρυξη Βραβείων βρίσκονται μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών.

http://www.academyofathens.gr/el/node/2296

Συμπληρωματικά επισυνάπτονται οι Γενικοί Όροι Απονομής, καθώς και το έντυπο της αιτήσεως.