Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δ.Σ.Ελλάδας την 22.11.2019 – ημερήσια διάταξη

Την 5η  Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα :

1. Ενημέρωση Προέδρου

2. εφαρμογή του αρθ. 3 παρ. 2 ν. 4640/2019 για τη Διαμεσολάβηση

3. Επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου αρθ. 42 ν.  4640/2019

Δείτε την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 5.12.2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 5.12.2019 (193 kB)