Αποτελέσματα δοκιμασίας επάρκειας Οκτωβρίου 2019

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφορικά με τις εξετάσεις Οκτωβρίου 2019 που διεξήχθησαν ενώπιόν της.

Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιεύεται με αναφορά του μοναδικού «κωδικού» (αριθμός ή συνδυασμός γράμματος και αριθμού) που έλαβαν οι υποψήφιοι κατά την υποβολή δήλωσης επιλογής μαθημάτων για τη δοκιμασία Οκτωβρίου 2019.

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Επιτροπής, Ακαδημίας 60, 5ος όροφος (τηλ. 210 3398220).

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας επιτυχόντων, ανά κατηγορία υποψηφίων (Α. Πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Β. Δικηγόροι Π.Δ. 122/2010) και ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Συνημμένα αρχεία:
anakoinosi_apotelesmaton_oktovrioy_2019_1
anakoinosi_apotelesmaton_oktovrioy_2019_1 (32 kB)