Συνεδρίαση ομάδας εργασίας για τον θεσμό της διαμεσολάβησης, της δικαστικής μεσολάβησης και της διαιτησίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Στις 14.3.2019 συνεδριάζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η ομάδα εργασίας, που έχει συγκροτήσει ο Υπουργός  Δικαιοσύνης (ΥΑ 5543/Φ.326/24.1.2019, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 56/11.2.2019), με συμμετοχή των δικαστικών ενώσεων, της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, καθώς και δικαστικών λειτουργών, καθηγητών πανεπιστημίου, διαμεσολαβητών κ.λπ., για την εκπόνηση του νέου θεσμικού πλαισίου για τον θεσμό της διαμεσολάβησης, της δικαστικής μεσολάβησης και της διαιτησίας.

Ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης της ως άνω ομάδας εργασίας, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στην συνεδρίασή της στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου στις 2.3.2019,  επανεπιβεβαίωσε την απόφασή της, την οποία είχε λάβει στην Ολομέλεια της Ζακύνθου, σύμφωνα με την οποία αντιτίθεται στην  υποχρεωτική διαμεσολάβηση, όπως νομοθετήθηκε με τον ν. 4512/2018, και επικουρικώς, σε περίπτωση που η Κυβέρνηση εμμείνει στην νομοθέτηση της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, αποφάσισε να προταθεί αυτή να εφαρμοστεί πιλοτικά μόνο σε υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, υλικής αρμοδιότητας του πολυμελούς πρωτοδικείου.

Επίσης, κατά την άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, να υποστηρίξει το θεσμό της υποχρεωτικής δικαστικής μεσολάβησης σε συγκεκριμένες διαδικασίες, που θα εξειδικευθούν με νεότερη απόφασή της.

— Επισυνάπτεται το ΦΕΚ με την απόφαση για τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας και τα μέλη της.

Συνημμένα αρχεία:
fek_omada_ergasias
fek_omada_ergasias (133 kB)