Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δ.Σ.Ελλάδας την 01.03.2019 στην πόλη της Ναυπάκτου – ημερήσια διάταξη

Την 1η Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 και στην πόλη της Ναυπάκτου (αίθουσα ξενοδοχείου Nafs) θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με αντικείμενο την προετοιμασία των θεμάτων της Ολομέλειας και συγκεκριμένα

  1. Ενημέρωση Πρόεδρου.
  2. Εισφορά των Δικηγορικών Συλλόγων προς την Ολομέλεια για το έτος 2019.
  3. Αυτοδιοικητικές Εκλογές – Ευρωεκλογές : Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, Προτάσεις
  4. Βιωσιμότητα – Ανάπτυξη ΟΠΣ Ολομέλειας, μετά την ψήφιση της διάταξης για τον νέο πόρο του συστήματος.
  5. Γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων κατά την κατάθεση δικογράφων.
  6. Αποτίμηση εφαρμογής του νέου ΚΠολΔ (Ν. 4335/2015) : Προτάσεις.
  7. Σχέδιο Νόμου για Δικηγορικές εταιρείες που ασχολούνται με την είσπραξη απαιτήσεων.
  8. Παράταση ισχύος του άρθρ. 15 ΝΔ 3958/1959.

Δείτε την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00013
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00013 (207 kB)