Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δ.Σ.Ελλάδας την 12.01.2019 – ημερήσια διάταξη

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς την κ. Πρόεδρο και

τος κ.κ. Προέδρους της Συντονιστικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 12 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00΄, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με αντικείμενο συζήτησης την προετοιμασία των θεμάτων της Ολομέλειας που θα ακολουθήσει και συγκεκριμένα :

  1. Ενημέρωση Προέδρου
  2. Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια Δικηγορικών Συλλόγων
  3. Συνταγματική Αναθεώρηση
  4. Οικονομικός απολογισμός – προϋπολογισμός Ολομέλειας
  5. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων (Κανονισμός – Οργανωτικά θέματα)
  6. Διακοπή συνεδριάσεων Ποινικών Δικαστηρίων

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ

Συνημμένα αρχεία:
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00027
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00027 (208 kB)