Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δ.Σ.Ελλάδας την 12.01.2019 – ημερήσια διάταξη

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 7.1.2019

Προς τους κ.κ. Προέδρους

των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 12 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00΄, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με θέματα :

  1. Ενημέρωση Προέδρου
  2. Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια Δικηγορικών Συλλόγων
  3. Συνταγματική Αναθεώρηση
  4. Οικονομικός απολογισμός – προϋπολογισμός Ολομέλειας
  5. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων (Κανονισμός – Οργανωτικά θέματα)
  6. Διακοπή συνεδριάσεων Ποινικών Δικαστηρίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ

Συνημμένα αρχεία:
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00021
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00021 (191 kB)