Διόρθωση -διευκρίνιση απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον κωδικό του e-παραβόλου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δικηγόρων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αφορμή τον εκ παραδρομής αναγραφέντα στη σχετική προκήρυξη αναριθμητισμό ως προς τον κωδικό καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου του ποσού των 30 ευρώ από υποψήφιο που συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση δικηγόρων και απερρίφθη, εξέδωσε ανακοίνωση – διευκρίνιση ότι ο ορθός κωδικός είναι ο 8417 και όχι ο 8714.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00020
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00020 (34 KB)