Ενημερωτικό σημείωμα για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ολομέλειας για το πρώτο εννιάμηνο του 2018

Απο την ομάδα έργου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ολομέλειας απεστάλη σήμερα :

Α) Ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται:

1.      Οι αναβαθμίσεις και οι νέες υπηρεσίες έχουν προστεθεί πρώτο ενιάμηνο
του 2018 στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΣ Ολομέλειας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την προαγωγή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

2.      Ο Προγραμματισμός του  τελευταίου τετράμηνου 2018

3.      Τα  προβλήματα που εμφανίζονται και απαιτούν θεσμικές και τεχνικές
παρεμβάσεις

και

Β) Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ για την  Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήματος Έκδοσης/Ανανέωσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Σας ενημερώνουμε ειδικότερα πως για το ζήτημα της έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών (υπογραφών) τα οποία θα πρέπει να διαθέτει όποιος συνάδελφος επιθυμεί να καταθέτει ηλεκτρονικά δικόγραφα, μετά απο αίτημα της Προέδρου του ΔΣΛ κ. Μπασδέκη, η ομάδα έργου του ΟΠΣ Ολομέλειας θα επισκεφτεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα, τα γραφεία του Συλλόγου μας και θα χορηγήσει USB Token με ψηφιακή υπογραφή στα μέλη του Συλλόγου που το επιθυμούν και ανάλογα την διαθεσιμότητα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους θα ανακοινωθούν με την οριστικοποίηση της σχετικής ημερομηνίας.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία το ενημερωτικό σημείωμα και τον πρακτικό οδηγό για τα ψηφιακά πιστοποιητικά (ψηφιακή υπογραφή)