Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δ.Σ.Ελλάδας την 07.07.2018

Στις 7 Ιουλίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχία), οδός ∆ημοκρατίας αρ. 25, θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με θέματα :

  1. Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Πρόταση τροποποίησης του Κώδικα ∆ικηγόρων.
  3. Επιστημονική ημερίδα για τα νομικά Θέματα που ανακύπτουν από τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και πΓ∆Μ.
  4. Καθορισμός εξεταστικών κέντρων για τον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων.

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00016
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00016 (189 kB)