Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δ.Σ.Ελλάδας

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 16:00 θα συνεδριάσει στην Αθήνα η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας με θέματα :

  1. Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Διοικητικά θέματα.
  3. Οικονομικά θέματα – Προϋπολογισμός.
  4. Σύλληψη Ελλήνων στρατιωτικών από Τουρκικές αρχές.
  5. Ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής
  6. Συμμετοχή στην πρωτοβουλία «Κοινωνική Συμμαχία»
  7. Τροποποίηση διατάξεων για τη δυνατότητα αποδοχής κληρονομιάς από δικηγόρους ενώπιον Ειρηνοδίκη.
  8. Δυνατότητα κοινοποίησης δικογράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  9. Παρέμβαση στον ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ) για επιβολή προστίμων και ποσών.

Δείτε την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο