Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες ΔΣΛ (προθεσμία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση: ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Θ. 1004 – 41 000 ΛΑΡΙΣΑ
Πληροφορίες: Αντ.Δέλκος
Τηλέφωνο: 2410532037
FAX: 2410532042
E-mail: dslar@dslar.gr
Λάρισα, 2 Οκτωβρίου 2017
Aριθμ. πρωτ. 793

Προς όλα τα Μέλη
του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι σας γνωστοποιούμε τα εξής :

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 117, (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013), ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι η Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος Πρόεδρος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων (50% συν ένα), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων Προέδρων την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του Δικηγόρου (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 4194/2013).

Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 110 παρ.1, (Ν 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013), σε όσους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας τα μέλη τους δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1.000), όπως εν προκειμένω ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων συμβούλων.

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 1α, (Ν 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013), για να ανακηρυχθεί δικηγόρος ως υποψήφιος πρόεδρος ή σύμβουλος, πρέπει να μη συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού του με βάση το άρθρο 104 του Κώδικα, καθώς και να υποβάλει και να πρωτοκολλήσει σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017. Διευκρινίζεται εν προκειμένω, ότι κατά την παρ. 2 της διάταξης του άρθρου 104 του Κώδικα, ο υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να έχει τουλάχιστον δεκαετή δικηγορική θητεία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ