Πρόσκληση παροχής στοιχείων και επισημάνσεων για την ταχύτητα και ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Προς τα μέλη του ΔΣΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

  Λάρισα, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου του ΔΣΑ και της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας κ. Βασιλείου Αλεξανδρή, αποφασίστηκε σε προσεχή συνεδρίαση του οργάνου να συζητηθεί το θέμα «Ταχύτητα και ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης – διαπιστώσεις και προοπτικές».

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συζήτηση και η συνακόλουθη λήψη απόφασης καλό είναι να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα όπως έχουν τεθεί από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας και  τα οποία εν προκειμένω αφορούν και τη δικαστική περιφέρειά μας.

 1. Σε τι ποσοστό εξαφανίζονται σε δεύτερο βαθμό οι πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις; Το ποσοστό αυτό παραλλάσσει σημαντικά ανάλογα με το είδος της διαδικασίας ή όχι;
 2. Αξιοποιούνται από τα δικαστήρια δυνατότητες της τεχνολογίας για την ενοποίηση της νομολογίας; Για παράδειγμα:Υπάρχει γενική παρατήρηση ή στατιστική αποτύπωση για το φαινόμενο της κήρυξης δικογράφων ως απαραδέκτων (ιδίως στην περίπτωση αγωγών που καθ’ υπερβολή απορρίπτονται ως αόριστες);
  • Καταχωρίζονται ηλεκτρονικά οι εκδιδόμενες αποφάσεις;
  • Σε καταφατική περίπτωση η ηλεκτρονική καταχώριση των αποφάσεων γίνεται και με λήμματα, προκειμένου να δημιουργείται για της δικαστές μία βάση δεδομένων ενοποιημένης νομολογίας;
 3. Υπάρχει γενική παρατήρηση ή στατιστική αποτύπωση για το φαινόμενο της κήρυξης δικογράφων ως απαραδέκτων (ιδίως στην περίπτωση αγωγών που καθ’ υπερβολή απορρίπτονται ως αόριστες);
 4. Δημιουργούνται  προβλήματα στην έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων από λόγους μη ουσιαστικούς και, κυρίως, οργανωτικούς; (π.χ. μεταθέσεις-προαγωγές δικαστών κλπ.)
 5. Πώς θα κρίνατε το ενδεχόμενο της εισαγωγής ηλεκτρονικών/αυτοματοποιημένων τρόπων επεξεργασίας ορισμένων δικογράφων (αυστηρά περιορισμένων, ασφαλώς, και δυνάμενων να μηχανογραφηθούν), της αιτήσεων για έκδοση διαταγής πληρωμής;
 6. Αποτελεί πρόβλημα η μη μαγνητοφώνηση/ηχογράφηση των πρακτικών της ποινικής δίκης; Σε ποιο βαθμό τα τηρούμενα πρακτικά των ποινικών δικών αποδίδουν πιστότητα την ποινική διαδικασία;
 7. Στους ρυθμούς και στην ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης συμβάλλουν δυσμενώς, και σε ποιο βαθμό, τα κενά δικαστών, εισαγγελέων και δικαστικών γραμματέων; Διατίθενται από της αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά στοιχεία;
 8. Ο θεσμός της προκαταρκτικής εξέτασης σε τι βαθμό αξιοποιείται; Συγκεκριμένα, την τελευταία πενταετία πόσες μηνύσεις τέθηκαν στο αρχείο και πόσες οδήγησαν σε άσκηση ποινικής δίωξης;
 9. Έχετε συγκριτικά δεδομένα σχετικά με την επιτάχυνση ή επιβράδυνση της διαδικασίας, κατόπιν εφαρμογής του νέου ΚπολΔ;
 10.  Κρίνετε τα δικαστικά καταστήματα της περιφέρειάς της επαρκή και κατάλληλα; Αν όχι, ποιες ελλείψεις υπάρχουν;

Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε εξειδικευμένη επισήμανση που αφορά την δικαστική περιφέρειά μας περιλαμβάνεται στους σκοπούς της έρευνας και στο πλαίσιο αυτό καλείστε να προσκομίσετε εγγράφως απόψεις, επισημάνσεις και στοιχεία στη γραμματεία του ΔΣΛ έως την Παρασκευή 22.09.2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΚΑΤΣΑΡΟΣ         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ