ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ PSI

Συνημμένα το κείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PSI – ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (doc)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PSI – ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (pdf)