Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 11.06.2024 – ημερήσια διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λάρισα,  10 Ιουνίου 2024                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                        Αριθμ. πρωτ. ….

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο      :               2410532044

FAX           :               2410532042

E-mail        :              dslar@dslar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 11 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (2ος όροφος Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας).

 

ΘΕΜΑ ημερησίας διάταξης :

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως της Συντονιστικής Επιτροπή των Ελευθέρων Επαγγελματιών – Επιστημόνων – Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, για πανελλαδική αποχή των μελών τους από τα καθήκοντα και τις δραστηριότητές τους στις 17.6.2024 (την ημέρα δηλ. κατάθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. Α1055/2024 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου καθώς και των ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 28Α του Ν. 4172/2013 και η οποία αποτελεί την πρώτη χρονικά μετά την ψήφιση του νόμου κανονιστική και διοικητικά προσβλητέα πράξη εφαρμογής του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ