Καθολική αποχή των μελών του ΔΣΛ στις 17/6/2024

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 12.6.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 • Καθολική αποχή των μελών του ΔΣΛ στις 17/6/2024.

 

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας συνεδρίασε εκτάκτως στις 11.6.2024 και -σύμφωνα με την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Ελευθέρων Επαγγελματιών – Επιστημόνων – Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, που ακολούθως υιοθετήθηκε και από την Συντονιστική Επιτροπή των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας- αποφάσισε την καθολική αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους τη Δευτέρα 17.6.2024, ημέρα κατάθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας  Αιτήσεως Ακυρώσεως κατά του ν. 5073/2023, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες, με συνέπεια την οριζόντια και άδικη φορολογική επιβάρυνσή τους και κατ’επέκταση τον άμεσο κίνδυνο αφανισμού χιλιάδων εξ αυτών .

 

Ειδικότερα , το πλαίσιο της αποχής έχει ως εξής :

 

Η αποχή των μελών του ΔΣΛ, θα είναι ΚΑΘΟΛΙΚΗ, από το σύνολο δηλ. των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων δικογράφων, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

 

Άδειες  κατά την ημέρα της αποχής θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

 • Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου,κλπ).
 • Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα με συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα με συμπληρωμένα δεκαοκτώ (18) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαεννέα (19) έτη στο β’ βαθμό.
 • Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
 • Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης, ήτοι στους δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και στους δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
  Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.
 • Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

 

Αδεια δεν απαιτείται για :

 • Συζήτηση προσωρινών διαταγών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια).
 • Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
 • Κατάθεση προτάσεων για υποθέσεις μικροδιαφορών και τακτικής διαδικασίας, καθώς και την παράσταση στις αντίστοιχες συζητήσεις.
 • Προσθήκες
 • Ενορκες βεβαιώσεις
 • Διαμεσολαβήσεις

 

Τέλος, όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται λόγω της αποχής νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ