ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ : Σημαντική διευκρίνιση περί περί καταλόγων εκλογέων των οποίων οι φάκελοι επιστροφής επιστολικής ψήφου δεν παρελήφθησαν από τις Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση Ρύθμιση τεχνικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των παρ. 4 έως 6 του άρθρου 21 του ν. 5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 12), περί καταλόγων εκλογέων των οποίων οι φάκελοι επιστροφής επιστολικής ψήφου δεν παρελήφθησαν από τις Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου» η οποία δημοσιεύτηκε την 5/6/2024 ορίζεται ότι : Σε κάθε περίπτωση, οι εκλογείς που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της παρ. 3 του άρθρου 1 δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των εγγεγραμμένων στο εκλογικό τμήμα, καθώς έχουν ήδη υπολογιστεί στους εγγεγραμμένους στα εκλογικά τμήματα διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου.

Δείτε όλη την υπουργική απόφαση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
FEK-2024-Tefxos B-03214-downloaded -09_06_2024
FEK-2024-Tefxos B-03214-downloaded -09_06_2024 (118 KB)