Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 28.05.2024 – ημερήσια διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λάρισα,  27 Μαΐου 2024                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                        Αριθμ. πρωτ. ….

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο      :               2410532044

FAX           :               2410532042

E-mail        :              dslar@dslar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 28 Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 σε τακτική    συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (2ος όροφος Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας).

 

ΘΕΜΑΤΑ ημερησίας διάταξης :

  • Συζήτηση επί επιμέρους θεμάτων που αφορούν την διαδικασία κατάρτισης και τον τρόπο λειτουργίας των καταλόγων δικηγόρων που προβλέπονται στην υπ’αρ. 33305/2024 ΥΑ, σχετικά με την μεταφορά δικαστηριακής ύλης.
  • Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης μελών ΔΣΛ, με θέμα: « Έγκριση οικονομικού Απολογισμού 2023 και Προϋπολογισμού 2024».
  • Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης ΔΣΛ – Προτεινόμενα βιβλία από την αρμόδια επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Αίτηση εγγραφής ασκουμένου δικηγόρου μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήψη πτυχίου – Εξέταση προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων.
  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Προέδρου.
  • Υπηρεσιακά θέματα – Προαγωγές – Παραιτήσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ