Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 22.05.2024 – ημερήσια διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λάρισα,  21 Μαΐου 2024                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                        Αριθμ. πρωτ. ….

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο      :               2410532044

FAX           :               2410532042

E-mail        :              dslar@dslar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 22 Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.45 σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (2ος όροφος Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας).

 

ΘΕΜΑΤΑ ημερησίας διάταξης :

  • Διαγωνισμός πλήρωσης κενών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Λάρισας 31ης Mαΐου 2024 – Ορισμός 2 Δικηγόρων, ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους αντίστοιχα, για την συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής .
  • Επανασυγκρότηση Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων ΠΕ Λάρισας – Ορισμός 2 Δικηγόρων, ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους αντίστοιχα.
  • Μεταφορά δικαστηριακής ύλης στους Δικηγόρους – Διενέργεια σεμιναρίου για την καλύτερη ενημέρωση των μελών του ΔΣΛ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ