Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και την Παρασκευή 26/4/2024 με το υφιστάμενο πλαίσιο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΛΆΡΙΣΑΣ

Λάρισα 19.4.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και την Παρασκευή 26/4/2024 με το υφιστάμενο πλαίσιο

 

Ελλείψει απαρτίας στην προγραμματισμένη για σήμερα 19.4.2024 έκτακτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, συνεδρίασε αυθημερόν εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και  αποφάσισε την συνέχιση της αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και την Παρασκευή 26.4.2024, με το υφιστάμενο πλαίσιο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ