Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και την Παρασκευή 19/4/2024 με το υφιστάμενο πλαίσιο/Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΔΣΛ την Παρασκευή 19/4/2024

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΛΆΡΙΣΑΣ

Λάρισα 12.4.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

• Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και την Παρασκευή 19/4/2024 με το υφιστάμενο πλαίσιο

• Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΔΣΛ την Παρασκευή 19/4/2024

Ελλείψει απαρτίας στην προγραμματισμένη για σήμερα 12.4.2024 έκτακτη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασε αυθημερόν εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και α) όρισε ως χρόνο διεξαγωγής της επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 19.4.2024 και ώρα 12.00, β) αποφάσισε την περαιτέρω συνέχιση της αποχής μέχρι και την Παρασκευή 19.4.2024, με το υφιστάμενο πλαίσιο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ