Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 09.04.2024 – ημερήσια διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λάρισα,  7 Απριλίου 2024                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                        Αριθμ. πρωτ. ….

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο      :               2410532044

FAX           :               2410532042

E-mail        :              dslar@dslar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 9 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 σε τακτική    συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (2ος όροφος Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας).

 

ΘΕΜΑΤΑ ημερησίας διάταξης :

  • Συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Απριλίου 2024 και διαμόρφωση εισήγησης του ΔΣ προς αυτήν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 98 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων.
  • Προθεσμιακή κατάθεση ΔΣΛ – Αξιολόγηση προσφορών και λήψη σχετικής απόφασης .
  • Εισήγηση επί αιτήματος αποδοχής επαναδιορισμού πρώην μέλους του ΔΣΛ.
  • Διενέργεια σεμιναρίων υποψηφίων Δικηγόρων εν όψει των επικειμένων εξετάσεών τους.
  • Κοινό αίτημα Συλλόγου Ποντίων Λάρισας και Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Λάρισας προς τον ΔΣΛ.
  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Προέδρου  (Μεταφορά δικαστηριακής ύλης, σ/ν «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας …», μετάπτωση ΟΠΣ Ολομέλειας στο GCloud, σύγκληση Ολομέλειας Εφετείου Λάρισας, καταγγελία πολίτη με αρ. πρωτ. 725/2024, προσεχής εκδήλωση ΔΣΛ κλπ).
  • Υπηρεσιακά θέματα – Προαγωγές – Παραιτήσεις.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ