Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 12.04.2024 – ημερήσια διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λάρισα,  11 Απριλίου 2024                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                        Αριθμ. πρωτ. ….

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο      :               2410532044

FAX           :               2410532042

E-mail        :              dslar@dslar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 12 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δ.Σ. (2 ος όροφος Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας).

ΘΕΜΑ ημερησίας διάταξης :

«Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ