Πανελλήνιος διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων περιφέρειας Εφετείου Λάρισας Α΄ εξ. περιόδου 2024 – υποβολή αιτήσεων – οργανωτική επιτροπή

           ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

    Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024

             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2.4.2024

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 –

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Α.  Ο διαγωνισμός υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2024 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, θα διενεργηθεί από 17 έως 19 Μαΐου 2024, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ήδη από 22.3.2024 αναρτηθείσα στον ιστότοπο του ΔΣΛ υπ’αρ. πρωτ. 18/2024 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Oι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλονται από  τη Δευτέρα 15.4.2024 έως και την Τρίτη 23.4.2024 και κατά τις ώρες 10.00 έως 14.00, στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού και δη στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας .

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την αίτησή τους να συνυποβάλουν τα αναφερόμενα στην άνω υπ’αρ 18/2024 απόφαση, ήτοι :

  • Πιστοποιητικό άσκησης.
  • Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Απόδειξη κατάθεσης με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας (accounts.olomeleia.gr) ποσού εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ, στον λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία θα αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2024»).

 

Β.  Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2024 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, έχουν ως εξής :

 

Τακτικά Μέλη:

  • Τρύφων Τσάτσαρος – Πρόεδρος Δ.Σ. Λάρισας
  • Χρήστος Στρατηγόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ. Βόλου
  • Νικόλαος Γουγουλάκης – Πρόεδρος Δ.Σ. Τρικάλων

 

Αναπληρωματικά Μέλη :

  • Γεώργιος Ανυφαντής – Πρόεδρος Δ.Σ. Καρδίτσας
  • Στυλιανός Καλογεράς – Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Λάρισας
  • Παναγιώτης Σαράφης – Μέλος Δ.Σ. Βόλου

 

Τέλος, γίνεται μνεία ότι Γραμματέας της άνω επιτροπής ορίζεται ο Κωνσταντίνος Παπουτσής και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αχιλλέας Νούλας, υπάλληλοι αμφότεροι του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Συνημμένα αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ (24 KB)