Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και τις 22/3/2024 (με αλλαγή πλαισίου)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 14.3.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και τις 22/3/2024 (με αλλαγή πλαισίου)

 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Λάρισας που πραγματοποιήθηκε στις 14.3.2024, αποφάσισε την περαιτέρω συνέχιση της αποχής μέχρι και την Παρασκευή 22.3.2024, με το εξής πλαίσιο :

 

Αποχή α) από κάθε ποινική δίκη, β) από έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς επίσης και από  εντολές προς εκτέλεση στις ανωτέρω υποθέσεις και γ) από κάθε δίκη συμφερόντων του Δημοσίου (πολιτική-διοικητική-ποινική), ήτοι από δίκες στις οποίες το Δημόσιο ενάγει, εκκαλεί, αιτείται, προσφεύγει ή παρίσταται προς υποστήριξη κατηγορίας.

Διευκρινίζεται ότι ως διοικητικές δίκες συμφερόντων του Δημοσίου που συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της αποχής των μελών του ΔΣΛ, νοούνται όλες οι δίκες φορολογικών, τελωνειακών και κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων καθώς και οι δίκες με αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα ή άλλου τύπου κυρώσεις ή καταλογισμούς,  στις   οποίες το Δημόσιο ή το κατά περίπτωση αρμόδιο  ΝΠΔΔ είναι εκείνο που αιτείται ή προσφεύγει ή εκκαλεί (ΣΗΜ : δεν συμπεριλαμβάνονται οι ΟΤΑ).

 

Κατά τις ημέρες της αποχής θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Για την παράσταση και συζήτηση επί υποθέσεων συμφερόντων του Δημοσίου  υπό παραγραφή – προθεσμία .

Β. Για τις ποινικές υποθέσεις:

  1. Στις αυτόφωρες διαδικασίες.
  2. Στα Κακουργήματα σε περίπτωση κατηγορούμενου που κρατείται κατόπιν καταδικαστικής απόφασης ή προσωρινώς και συμπληρώνεται ο χρόνος κράτησης, καθώς και όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως δεκαπενταετία σε α’ βαθμό ή δεκαοκταετία σε β’ βαθμό.
  3. Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως επταετία, είτε σε α’ βαθμό είτε σε β’ βαθμό.

 

Αδεια δεν απαιτείται για τις περιπτώσεις για τις οποίες  ούτως ή άλλως δεν απαιτούνταν μέχρι σήμερα.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ