Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και την Παρασκευή 15/3/2024 με το υφιστάμενο πλαίσιο/ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΔΣΛ την Πέμπτη 14/3/2024

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΛΆΡΙΣΑΣ

Λάρισα 7.3.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

• Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και την Παρασκευή 15/3/2024 με το υφιστάμενο πλαίσιο

• Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΔΣΛ την Πέμπτη 14/3/2024

Ελλείψει απαρτίας στην προγραμματισμένη για σήμερα 7.3.2024 έκτακτη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασε αυθημερόν εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και α) όρισε ως χρόνο διεξαγωγής της επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 14.3.2024 και ώρα 12.00 και β) αποφάσισε την περαιτέρω συνέχιση της αποχής μέχρι και την Παρασκευή 15.3.2024, με το υφιστάμενο πλαίσιο, ήτοι:

Αποχή α) από κάθε ποινική δίκη και β) από κάθε δίκη συμφερόντων του Δημοσίου (πολιτική-διοικητική-ποινική), ήτοι από δίκες στις οποίες το Δημόσιο ενάγει, εκκαλεί, αιτείται, προσφεύγει ή παρίσταται προς υποστήριξη κατηγορίας.

Κατά τις ημέρες της αποχής θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Για την παράσταση και συζήτηση επί υποθέσεων συμφερόντων του Δημοσίου υπό παραγραφή – προθεσμία .

Β. Για τις ποινικές υποθέσεις:

1. Στις αυτόφωρες διαδικασίες.

2. Στα Κακουργήματα σε περίπτωση κατηγορούμενου που κρατείται κατόπιν καταδικαστικής απόφασης ή προσωρινώς και συμπληρώνεται ο χρόνος κράτησης, καθώς και όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως δεκαπενταετία σε α’ βαθμό ή δεκαοκταετία σε β’ βαθμό.

3. Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως επταετία, είτε σε α’ βαθμό είτε σε β’ βαθμό.

Αδεια δεν απαιτείται για τις περιπτώσεις για τις οποίες ούτως ή άλλως δεν απαιτούνταν μέχρι σήμερα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ