Πρόσκληση των μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λάρισας σε Γενική Συνέλευση την 08.03.2024 και ώρα 12:00 – ημερήσια διάταξη

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 1 Μαρτίου 2024
Αριθμ. πρωτ. 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προσκαλούνται  τα  Μέλη  του  Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέλθουν λόγω μη προβλεπόμενης απαρτίας, στις 08 Μαρτίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μμ στην Αίθουσα  Εκδηλώσεων του  Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου 4ος όροφος)  σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 17 του καταστατικού), για να  συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω  ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Λογοδοσία πεπραγμένων της διαχειρίσεως του έτους 2023.
  2. Υποβολή – Έγκριση Απολογισμού 2023 και Προϋπολογισμού 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥ