Πίνακας με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον ΠΚ και τον ΚΠΔ, από τον επίκουρο καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Ιωάννη Ναζίρη

Αναρτάται προς ενημέρωση και διευκόλυνση των συναδέλφων πίνακας με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον ΠΚ και τον ΚΠΔ, ο οποίος έχει συνταχθεί από τον επίκουρο καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Ιωάννη Ναζίρη, τον οποίον το Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. ευχαριστεί θερμά!

Δείτε τον πίνακα στο συνημμένο αρχείο

Ναζίρης – Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον ΠΚ και τον ΚΠΔ