Ενημέρωση για τις ψηφιακές πλατφόρμες νομικού περιεχομένου (ΤΝΠ) στις οποίες έχουν πρόσβαση τα μέλη του ΔΣΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 22.03.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες νομικού περιεχομένου (ΤΝΠ) στις οποίες έχουν πρόσβαση τα μέλη του ΔΣΛ.

 

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας έχει σε ισχύ συμβάσεις με τις κατωτέρω ψηφιακές πλατφόρμες νομικού περιεχομένου (ΤΝΠ)  :

 

 

  • QUALEX (ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

(www.qualex.gr)

 

  • ΣΟΛΩΝ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ)

(solonnomologia.gr)

  • ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ)

(www.dsanet.gr)

 

Δυνάμει των εν λόγω συμβάσεων, ο ΔΣΛ καλύπτει το κόστος προκειμένου όλα τα μέλη του να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις άνω ΤΝΠ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνουν οι συμβάσεις που έχει συνάψει με καθεμιά από αυτές.

Ειδικότερα, ως προς το χρόνο πρόσβασης :

 

  • Αναφορικά με την ΤΝΠ ¨ΝΟΜΟΣ¨ : Κάθε κωδικός έχει συνολική πρόσβαση 60 ωρών ετησίως. Σε περίπτωση υπερβάσεως των άνω 60 ωρών εντός της εκάστοτε ετησίας χρονικής περιόδου, η ΝΟΜΟΣ (θα) γνωστοποιεί στον χρήστη του κωδικού ότι έχει δυνατότητα διαδοχικής προμήθειας πακέτου επιπλέον 15 ωρών προς 3 € ανά ώρα πλέον ΦΠΑ 24%, για το οποίο (θα) εκδίδεται ατομικό τιμολόγιο και αντίστοιχα (θα) υφίσταται ατομική επιβάρυνση.

 

  • Αναφορικά με την ΤΝΠ ¨QUALEX¨ : Κάθε κωδικός έχει α) απεριόριστη χρονικά πρόσβαση σε όλα τα νομικά περιοδικά της Νομικής Βιβλιοθήκης και β) πρόσβαση 5 ωρών ετησίως σε νομοθεσία, νομολογία, διοικητικά έγγραφα, αρθρογραφία, βιβλιογραφία, χρήση υποδειγμάτων. Σε περίπτωση υπερβάσεως των άνω 5 ωρών, ο χρήστης εφόσον το επιθυμεί θα επιβαρύνεται ατομικά για επιπλέον χρήση με ειδικές εκπτώσεις που ισχύουν για τα μέλη του ΔΣΛ.

 

  • Αναφορικά με την ΤΝΠ ¨ΣΟΛΩΝ¨ : Κάθε κωδικός έχει απεριόριστη χρονικά πρόσβαση.

 

  • Αναφορικά με την ΤΝΠ ¨ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ¨ : Κάθε κωδικός έχει απεριόριστη χρονικά πρόσβαση.

 

Στο σημείο αυτό γίνεται η εξής μνεία : Οποιο μέλος του ΔΣΛ δεν έχει λάβει κωδικούς πρόσβασης στις ανωτέρω ΤΝΠ ή τους έχει απωλέσει, μπορεί να απευθύνεται στην γραμματεία του ΔΣΛ.

 

Σημειώνεται ότι η χρήση των κωδικών πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπική.

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ