Διευκρινίσεις ως προς τις διοικητικές δίκες συμφερόντων του Δημοσίου, που συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της τρέχουσας αποχής των μελών του ΔΣΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 10.3.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Διευκρινίσεις ως προς τις διοικητικές δίκες συμφερόντων του Δημοσίου, που συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της τρέχουσας αποχής των μελών του ΔΣΛ.

 

Κατόπιν ερμηνευτικού ζητήματος που τέθηκε, διευκρινίζουμε το εξής :

Ως διοικητικές δίκες συμφερόντων του Δημοσίου που συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της τρέχουσας αποχής των μελών του ΔΣΛ, νοούνται όλες οι δίκες φορολογικών, τελωνειακών και κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων καθώς και οι δίκες με αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα ή άλλου τύπου κυρώσεις ή καταλογισμούς,  στις   οποίες το Δημόσιο ή το κατά περίπτωση αρμόδιο  ΝΠΔΔ είναι εκείνο που αιτείται ή προσφεύγει (ΣΗΜ : δεν συμπεριλαμβάνονται οι ΟΤΑ).

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ