Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και τις 8/3/2024 (με αλλαγή πλαισίου) – Σύγκληση εκ νέου της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΔΣΛ στις 7/3/2024

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 29.2.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και τις 8/3/2024 (με αλλαγή πλαισίου)
  • Σύγκληση εκ νέου της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΔΣΛ στις 7/3/2024

 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Λάρισας που πραγματοποιήθηκε στις 29.2.2024, αποφάσισε την περαιτέρω συνέχιση της αποχής μέχρι και την Παρασκευή 8.3.2024  (ενώ την Πέμπτη 7.3.2024 θα συγκληθεί εκ νέου η ΓΣ των μελών του ΔΣΛ), με διαφοροποιημένο (από 4/3 έως 8/3) πλαίσιο σε σχέση με το υφιστάμενο, ήτοι :

 

Αποχή α) από κάθε ποινική δίκη από β) κάθε δίκη συμφερόντων του Δημοσίου (πολιτική-διοικητική-ποινική), ήτοι από δίκες στις οποίες το Δημόσιο ενάγει, εκκαλεί, αιτείται, προσφεύγει ή παρίσταται προς υποστήριξη κατηγορίας

 

Κατά τις ημέρες της αποχής:

Θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Για την παράσταση και συζήτηση υποθέσεων (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια)  υπό παραγραφή – προθεσμία .

Β. Για τις ποινικές υποθέσεις:

  1. Στις αυτόφωρες διαδικασίες.
  2. Στα Κακουργήματα σε περίπτωση κατηγορούμενου που κρατείται κατόπιν καταδικαστικής απόφασης ή προσωρινώς και συμπληρώνεται ο χρόνος κράτησης, καθώς και όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως δεκαπενταετία σε α’ βαθμό ή δεκαοκταετία σε β’ βαθμό.
  3. Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως επταετία, είτε σε α’ βαθμό είτε σε β’ βαθμό.

 

Αδεια δεν απαιτείται για τις περιπτώσεις για τις οποίες  ούτως ή άλλως δεν απαιτούνταν μέχρι σήμερα.

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ