Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και τις 26/2/2024 με το υφιστάμενο πλαίσιο, με τη διαφοροποίηση ότι ειδικά στις 15/2 και στις 23/2, η αποχή θα είναι καθολική – Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΔΣΛ στις 16/2/2024

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 12.2.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 • Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και τις 26/2/2024 με το υφιστάμενο πλαίσιο, με τη διαφοροποίηση ότι ειδικά στις 15/2 και στις 23/2, η αποχή θα είναι καθολική
 • Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΔΣΛ στις 16/2/2024

 

Ελλείψει απαρτίας στην προγραμματισμένη για σήμερα 12.2.2024 έκτακτη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασε αυθημερόν εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και α) όρισε ως χρόνο διεξαγωγής της επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 16.2.2024 και ώρα 12.00 και β) αποφάσισε την περαιτέρω συνέχιση της αποχής μέχρι και την Δευτέρα 26.2.2024, με το εξής ειδικότερο πλαίσιο :

 

-Α-

Αποχή από κάθε δίκη (συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων νομικής βοήθειας και αυτεπαγγέλτων διορισμών), καθώς και από έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς επίσης και από  εντολές προς εκτέλεση στις ανωτέρω υποθέσεις.  Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η αποχή καταλαμβάνει και τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, ακόμη και όταν έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.

Η αποχή καταλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή Δικηγόρων σε πράξεις εκποίησης και πράξεις αναφορικά με τους πίνακες διανομής πτωχεύσεων (συνδικίες, διαχειριστές αφερεγγυότητας), καθώς και στις επιτροπές στις οποίες μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικών Χαρτών κλπ).

 

Κατά τις ημέρες της αποχής:

Θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Για την παράσταση και συζήτηση υποθέσεων (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια)  υπό παραγραφή – προθεσμία .

Β. Για τις ποινικές υποθέσεις:

 1. Στις αυτόφωρες διαδικασίες.
 2. Στα Κακουργήματα σε περίπτωση κατηγορούμενου που κρατείται κατόπιν καταδικαστικής απόφασης ή προσωρινώς και συμπληρώνεται ο χρόνος κράτησης, καθώς και όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως δεκαπενταετία σε α’ βαθμό ή δεκαοκταετία σε β’ βαθμό.
 3. Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως επταετία, είτε σε α’ βαθμό είτε σε β’ βαθμό.

 

Αδεια δεν απαιτείται για :

 1. Καταθέσεις ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (αγωγών – διαταγών πληρωμής) – προσφυγών – αιτήσεων ακύρωσης κλπ σε όλες τις διαδικασίες (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια) καθώς και την κατάθεση μήνυσης/έγκλησης (εξαιρουμένων αυτονοήτως των δικογράφων των άνω υποθέσεων με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων)
 2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια).
 3. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
 4. Κατάθεση προτάσεων για υποθέσεις μικροδιαφορών και τακτικής διαδικασίας, καθώς και την παράσταση στις αντίστοιχες συζητήσεις.
 5. Προσθήκες
 6. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων
 7. Κλήσεις – Προσδιορισμούς
 8. Ενορκες βεβαιώσεις
 9. Συναινετικά διαζύγια
 10. Διαμεσολαβήσεις
 11. Πρακτικά συμβιβασμού

 

Β-

Ειδικά την Πέμπτη 15/2  και την Παρασκευή 23/2, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στο Υπουργείο Οικονομικών αντίστοιχα, η αποχή των μελών του ΔΣΛ από τα καθήκοντά τους θα είναι καθολική (συμπεριλαμβανομένης δηλ. και της κατάθεσης δικογράφων).

 

Κατά τις ημέρες αυτές της αποχής:

Θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Για την κατάθεση δικογράφων, την παράσταση και συζήτηση επί υποθέσεων των Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων  υπό παραγραφή – προθεσμία .

Β. Για τις ποινικές υποθέσεις:

Στις αυτόφωρες διαδικασίες.

Στα Κακουργήματα σε περίπτωση κατηγορούμενου που κρατείται κατόπιν καταδικαστικής απόφασης ή προσωρινώς και συμπληρώνεται ο χρόνος κράτησης, καθώς και  όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως δεκαπενταετία σε α’ βαθμό ή δεκαοκταετία σε β’ βαθμό.

Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως επταετία, είτε σε α’ βαθμό είτε σε β’ βαθμό.

 

Αδεια δεν απαιτείται για :

Συζήτηση προσωρινών διαταγών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια).

Αντιρρήσεις (Διοικητικά)

Κατάθεση προτάσεων για υποθέσεις μικροδιαφορών και τακτικής διαδικασίας, καθώς και την παράσταση στις αντίστοιχες συζητήσεις.

Προσθήκες

Ενορκες βεβαιώσεις

Διαμεσολαβήσεις

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ